No photo of Lu Shen

Lu Shen

Miss

Former affiliation

Network

Long Shi

  • School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University

External person

Fei Yuan

  • Xiamen University

External person

B. Parrein

  • University of Nantes

External person

Roee Diamant

  • University of Haifa

External person

Rodrigo C. de Lamare

  • University of York
  • Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio)
  • University of York

External person