Xun Zhou

Dr

Former affiliation

Network

Timo Kuosmanen

 • Aalto University School of Business

External person

Sheng Dai

 • Aalto University School of Business

External person

Peng Zhou

 • China University of Petroleum in Qingdao

External person

Yanqing Lin

 • Aalto University School of Business

External person

Pekka Malo

 • Aalto University School of Business

External person

Juha Eskelinen

 • Aalto University School of Business

External person

Dequn Zhou

 • Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

External person

Liwei Fan

 • China University of Petroleum in Qingdao

External person

Zhao Liu

 • Wuhan University of Technology

External person

Zhen Zhao

 • Yangtze River Shipping Development Research Institution

External person

Cong Liu

 • Aalto University

External person

Shaoxiong Fu

 • Nanjing Agricultural University

External person

Fei Wu

 • Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

External person

Jingxian Liu

 • Wuhan University of Technology

External person

Chengpeng Wan

 • Wuhan University of Technology

External person

Wenjie Fan

 • Aalto University School of Business

External person