Analiza pozostałości organicznych w ceramice (ORA – Organic Residue Analysis)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Original languageOther
Title of host publicationNajstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn (The earliest settlement of the Linear Pottery Culture from the territory of Poland Gwoździec site 2, com. Zakliczyn)
Place of PublicationKraków
PublisherInstytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Chapter2.5.4.
Pages133-141
Number of pages9
Publication statusPublished - 2021

Cite this