The opium poppy genome and morphinan production.

Li Guo, Thilo Hans Winzer, Xiaofei Yang, Yi Li, Zemin Ning, Zhesi He, Roxana Iuliana Teodor, Ying Lu, Tim Bowser, Ian Alexander Graham, Kai Ye

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results